Hopp til hovedinnhold

Elva som økosystem og ressurs

Norges lengste elv, Glomma, bruser forbi museet. Men hvem lever i elva? Hvordan påvirker elva landskapet vårt? Og hva slags ressurser gir elva oss? Lær om dette og mye mer på denne temadagen.

Altaelva slynger seg nedover Sautso canyon.

Målgruppe: Ungdomsskolen

Dato: Vår og høst på forespørsel

Varighet: 2-3 timer, kan tilpasses

Pris: Kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder


Hva opplever elevene denne dagen?

  • I akvariet ser vi på og lærer om de forskjellige fiskeartene fra fjell til fjære. Hvem spiser hvem? Vi lærer om betydningen de forskjellige artene har for økosystemet i vannet, vannets kretsløp og gjør vannavrenningsforsøk.
  • Bli med ut i elva og let etter småkryp. Vi bestemmer dem med hjelp av bestemmelsesnøkkel. Kanskje finner vi noen arter som kan si noe om vannkvaliteten.
  • I elveparken ser vi spor etter gammel flom. Vi ser på tiltak som kan gjøres i elva, både flomsikring og habitatforbedringer. Vi besøker hydrologistasjonen og ser hvordan vannføring og vannstand måles. Vi snakker om hvordan vannet har vært med på å forme landskapet og hvordan vannets krefter kan bli omgjort til elektrisk kraft.​

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: skole@annomuseum.no, eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1