<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Elva som økosystem og ressurs

Norges lengste elv, Glomma, bruser forbi museet. Men hvem lever i elva? Hvordan påvirker elva landskapet vårt? Og hva slags ressurser gir elva oss? Lær om dette og mye mer på denne temadagen.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Bård Løken /Norsk skogmuseum

Målgruppe: Ungdomsskolen

Dato: Vår og høst på forespørsel

Varighet: 2-3 timer, kan tilpasses

Pris: Kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

I akvariet ser vi på og lærer om de forskjellige fiskeartene fra fjell til fjære. Hvem spiser hvem? Vi lærer om betydningen de forskjellige artene har for økosystemet i vannet, vannets kretsløp og gjør vannavrenningsforsøk.

Bli med ut i elva og let etter småkryp. Vi bestemmer dem med hjelp av bestemmelsesnøkkel. Kanskje finner vi noen arter som kan si noe om vannkvaliteten.

I elveparken ser vi spor etter gammel flom. Vi ser på tiltak som kan gjøres i elva, både flomsikring og habitatforbedringer. Vi besøker hydrologistasjonen og ser hvordan vannføring og vannstand måles. Vi snakker om hvordan vannet har vært med på å forme landskapet og hvordan vannets krefter kan bli omgjort til elektrisk kraft.

Innholdet i dagen kan endres noe grunnet smitteverntiltak.

Dagen inneholder tre stasjoner

 • Omvisning i akvariet
 • Bunndyrundersøkelser i elva (praktisk stasjon, ute)
 • Omvisning i elveparken og bekkeverkstedet (ute)
  • Flomsteinen (Foto/Photo)
   1/1
   Flomsteinen ved Norsk Skogmuseum under 95 flommen OT. Ljøstad/ Norsk Skogmusuem

  For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.

  Kompetansemål etter 10. årstrinn som denne temadagen berører

  Samfunnsfag:

  • gjere greie for […] krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
  • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
  • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, […]

  Naturfag

  • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
  • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde
  • forklare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybar energikilde