Sommeren 2021

Ta turen til oss for spennende museumsopplevelser i sommer!

Fisking ved fiskedammen på Prestøya under De nordiske jakt- og fiskedager 2018 på Norsk skogmuseum. Fluefiske. Instruktør Tore L. Rydgren håver en ørret for Nikolai Papadopoulos. (Foto/Photo)Fra arrangementet «Skog og vann» på Norsk Skogmuseum, som ble arrangert 7.-10. og 13.-14. juni 2016. I løpet av disse seks dagene samlet dette formidlingsopplegget 2 800 skoleelever, de fleste i grunnskolealder. «Skog og vann» har inngått i Norsk Skogmuseums årsprogram siden 1997. Opplegget om lag 20 ulike aktivitetstilbud knyttet til museets tematikk. Dette fotografiet er tatt ved museets fiskedam på Prestøya, der to gutter gledet seg over å ha fanget en ørret under meitefiske. (Foto/Photo)Fra temadagsarrangementet «Skog og vann - naturskole for alle!» på Norsk skogmuseum i Elverum i juni 2018. Fotografiet er tatt på Prestøya, der ferskvannsbiologen Lise Cats Myhre (nr. tre fra venstre på dette bildet) drev bunndyrundersøkelser sammen med tilreisende elever. Mye av materialet som ble undersøkt var hentet fra Sagtjernet, en populær badeplass i lokalsamfunnet.

«Skog og vann» var ett av femten temadagsopplegg Norsk skogmuseum tilbød barnehager og grunnskoler i 2018. De fjorten andre hadde mer avgrenset tematikk, og mange av dem var orientert mot årstidsspesifikke forhold i naturen eller i tradisjonelt arbeidsliv. «Skog og vann» var derimot tilpasset de mange som ønsket en elevtur til museet mot slutten av skoleåret, uten noe spesielt læreplanrelatert pedagogisk mål. Aktivitetstilbudet var derfor vidtfavnende og mangfoldig, fordelt på et stort antall «stasjoner» med aktivitetstilbud på museets uteområde. Aktører fra en del frivillige organisasjoner med skog- og utmarksarktiviteter på programmet samarbeidet med museets formidlere om avviklinga av arrangementet. I 2018 samlet «Skog og vann» 3 000 elever fordelt på fem dager. (Foto/Photo)

Vi tar forbehold om endringer på programmet! 

 (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Besøk oss så ofte du vil i hele sommer!

Sommerkortet ANNO 2021