Skoghistorisk seminar

Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover. Østlandsforskning og Anno Norsk skogmuseum tar derfor initiativet til et felles skoghistorisk seminar som skal samle forskere med interesse for nyere skoghistorie.

Tematisk favner foredragene bredt, men foredragsholderne har en felles interesse i å forstå hvordan skogsdriften har formet og blitt formet av samfunnsutviklingen i de skognære områdene i Norge. Arrangementet er åpent for alle som er interessert i å høre på foredragene.

  • Griplaster på sagbrukstomta til Moelven Våler AS.
    1/1
    Griplaster på sagbrukstomta Moelven Våler AS. Bård Løken /Norsk skogmuseum

Program

10.00-10.10    Åpning av seminaret

10.10-10.40    Eivind Merok, forsker Østlandsforskning
I malstrømmen: Norske skognæringer i krig og krise, 1914-1939

10.45-11.15    Ida Kristine Teien, fagkonsulent Anno Norsk skogmuseum
Moltekrig på Hedmarksvidda i mellomkrigstiden

11.20-11.40    Pause

11.40-12.10    Bjørn Bækkelund, konservator Anno Norsk skogmuseum
Grevens skoger – et mulig forskningsprosjekt

12.15-12.45    Bjørnar Sæther, professor Universitetet i Oslo
Norske skogs – vekst og fall 1980-2017

12.50-13.20    Yngve Astrup, tidligere museumsdirektør ved Norsk skogmuseum
Strukturendringene i trelastindustrien i Hedmark på 1900-tallet


Vi tar sikte på å avslutte seminaret kl. 13.30

Mer om skoghistorisk seminar

Skogen har preget landets samfunnsutvikling og påvirket våre omgivelser gjennom flere hundre år. Ved inngangen til 2000-tallet er det igjen tegn til at skognæringene og skogsamfunnene er i omforming. Sentrale industribedrifter havnet i krise, og mange bygder hvor skogbruket tidligere dominerte preges av fraflytting. Skogens landskap har fått økt betydning som rekreasjon, høstings og jaktområde, og vern av skogområder har fått økt aktualitet for å bevare unike naturverdier. Forståelse av klimaendringene har gradvis bidratt til at tømmerstokken har fått økt verdi.

Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover. Østlandsforskning og Anno Norsk skogmuseum tar derfor initiativet til et felles skoghistorisk seminar som skal samle forskere med interesse for nyere skoghistorie. Tematisk favner foredragene bredt, men foredragsholderne har en felles interesse i å forstå hvordan skogsdriften har formet og blitt formet av samfunnsutviklingen i de skognære områdene i Norge. Arrangementet er åpent for alle som er interesserte i å høre på foredragene.