Skoghistorisk bokbad

Velkommen til skoghistorisk bokbad på Anno Norsk skogmuseum 22. oktober 2020 kl. 18!

  • Yngve Asstrup og Bjørn Bækkelund avbildet foran skogvokterboligen på Norsk skogmuseum. (Foto/Photo)
    1/1
    Yngve Aastrup og Bjørn Bækkelund forteller om sine siste bokutgivelser på det skoghistoriske bokbadet. Anette Danielsen

Denne kvelden får dere historier fra de siste bokutgivelsene til Bjørn Bækkelund (konservator ved Norsk skogmuseum) og Yngve Astrup (tidligere direktør ved museet). Felles for de tre bøkene er at skogen står sentralt.  

  • Forsiden av boka Den menneskeskapte skogen. (Foto/Photo)

Den menneskeskapte skogen

Den nye boka som Bjørn Bækkelund har ført i pen er et solid verk om skoghistorien i Norge gjennom 300 år. Boka handler om menneskenes bruk og forvaltning av skogressursene i Norge. Den går grundig igjennom skogfrøproduksjonens og skogplanteproduksjonens historie på regionalt og nasjonalt nivå. 

  • Forsiden av boka Trelast langs Glomma. (Foto/Photo)

Trelast langs glomma

Yngve Aastrup sin bok «Trelast i Glomma» ble utgitt i 2019, da det var 100 år siden det ble startet sagbrukdrift på Braskereidfoss. Sagbruket var opprinnelig et kommunalt tiltak, som ble ført videre som samvirkebedrift eid av lokale skogeiere. I dag er virksomheten en del av Moelven Industrier, og sagbruket er Norges største målt etter tømmerforbruk. Virksomheten på Braskereidsfoss har vært vevd inn i kampen om innflytelse over norsk skogindustri, og strukturutviklingen i bransjen.

  • Forsiden av hefte En skogspekulant fra Solør (Foto/Photo)

En skogspekulant fra Solør

Sigurd Svenneby(1879-1965) har dokumentert livet sitt gjennom dagbøker og erindringer. Han var sakfører og skogeier i Våler i 55 år. Dette skriftet er bygget på opptegnelsen hans, hvor han beskriver bakgrunnen sin som sønn på Svenneby gård, ungdom og student, og ikke minst som skoginvestor i de gloriøse årene på begynnelsen av 1900-tallet. Han var engasjert på store deler av Østlandet, som eier av skog og ved å dyrke sin store jaktinteresse. Han og fru Fredrikke levde det glade liv over store deler av Europa. De hadde det tilsynelatende sorgløst fram til den store økonomiske krisen som rammet skogsnæringen i 1921.

Bøkene vil være tilgjengelig for salg i museumsbutikken.