«Sanselig tre – når materialene taler»

I perioden 20. juni til 27. oktober vises Ulrike Niederbergers treobjekter, som i hovedsak er del av mastergradsarbeid i formgivning, kunst og håndverk.

  • Treobjekter fra utstillingen «Sanselig tre – når materialene taler». (Foto/Photo)
    1/1
    Treobjekter fra utstillingen «Sanselig tre – når materialene taler». Ulrike Niederberger

Om utstillingen

Ulrike Niederberger ønsker å løfte fram trematerialets kvaliteter i en tid da det i liten grad gis opplæring i trearbeid i grunnskolen. Hun har utforsket egenskaper og oppbygning av materialet gjennom formstudier av kuler i ulike treslag. Hun har også studert hva som skjer under tørking av rått tre og viser variasjon i farge, glans, tekstur og årringer. Berøring og erfaring av vekt er en viktig del av opplevelsen. Relieffer av ulike treslag og kvaliteter supplerer kulene og utdyper treets iboende estetikk.