Hopp til hovedinnhold

Samlingsstund

Start museumsbesøket med en samlingsstund med en av våre dyktige formidlere før dere utforsker museet på egenhånd.

Målgruppe: Barnehagebarn

Dato: etter avtale

Varighet: 30-45 minutter

Pris: kr 50 per barn, kommuneavtale gjelder

Send forespørsel til booking@annomuseum.no

Kom i stemning med eventyr, historier fra naturen, filmsnutter, bilder og musikk. Vi tilbyr et sesongtilpasset opplegg med varighet på 30-45 minutter. Her tar vi for oss hva som skjer i naturen akkurat nå. En god måte å starte museumsbesøket på og pirre nysgjerrigheten.

Hode- og øvre del av brystpartiet på ei perleugle (Aegolius funereus).  Fuglen, som ikke er særlig rett for mennesker, hadde blikket vendt mot fotografen, mens en mygg svevde like over hodet dens. Fotografiet er tatt i Sørskogbygda i Elverum i 1966. Perleugla hekker i de nordlige delene av Nord-Amerika og lengst nord i Europa, samt i Alpene og lengst nord i de asiatiske delene av Russland. Arten trives i nåleskogen i taigabeltet, gjerne i bartrebestand der det også vokser bjørk eller osp. Perleugle er en av de vanligste ugleartene i Norge, der denne arten ofte hekker i trær med hull etter hakkespett eller svartspett. Den lever av smågnagere og småfugl. Perleugla har forholdsvis stort hode, noe som passer en nattaktiv art som lokaliserer byttedyr ved hjelp av hørselen. Den har brunlig fjærdrakt med en del kvite flekker, som har gitt perleugla navn. Hekkinga starter gjerne i april, og eggene legges med om lag to døgns mellomrom, vanligvis fra tre til sju stykker. Rugetida er 27-28 dager. Ungene blir flygedyktige etter cirka en måned på reiret. Størrelsen på kullene varierer med tilgangen på smågnagere.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@annomuseum.no, eller på telefon 62 40 90 40.