Program 28. juni - 4. juli 2021

Mandag 28.6 – Onsdag 30.6

Klokkegårdshaugen og Elveparken:
- Spikking
- Vannaktiviteter

Torsdag 1.7 – Fredag 2.7

Prestøya: 
- Fiske i fiskedammen
- Grav din egen fiskemark
- Se utstillingen fiskens sanser
- Feller og fangst

Lørdag 3 juli og søndag 4 juli

Prestøya:
- Fiske i fiskedammen
- Grav din egen fiskemark
- Spor og sportegn


I tillegg til dette har vi gjennomgående aktiviteter hele tiden som publikum kan benytte seg av:

- Stolpejakt – vi har kart i resepsjonen
- Natursti på Prestøya – kart får du i resepsjonen
- Aktivitetssti for de minste ved lekeområdene ute 
- Åpent bekkeverksted – lek og lær med vannet
- Skattejakt inne på museet – ark får du i resepsjonen
- Åpne koier med informasjon på Prestøya
- Utstilling i kunstgalleriet

Utstillinger utendørs:
- Vedlikehold av skogbruksredskaper
- Koieinteriør i koiedalen
- Informasjon om tjærebrenning og skigardsbyggig

Vi tar  forbehold om endringer!