Program 29. juni - 3. juli 2020

Prestøya:

Mandag 29.6
-    Fiske i fiskedammen
-    Finn din egen fiskemark
-    Se utstillingen om fiskens sanser
-    Feller og fangst – lær om gamle fangstmetoder
-    Vi rydder vinterveden, stabling av ved

Tirsdag 30.6
-    Fiske i fiskedammen
-    Finn din egen fiskemark
-    Se utstillingen om fiskens sanser
-    Feller og fangst – lær om gamle fangstmetoder
-    Vi rydder vinterveden, stabling av ved

Onsdag 01.07
-    Fiske i fiskedammen
-    Finn din egen fiskemark
-    Se utstillingen om fiskens sanser
-    Feller og fangst – lær om gamle fangstmetoder
-    Vi rydder vinterveden, stabling av ved

På fastland:


Torsdag 02.07
-    Pop-up formidling på ulike arenaer i løpet av dagen
-    Tur med gråtass 


Fredag 03.07
-    Spikking med ulike emner på Klokkegårdshaugen
-    Tur med gråtass


I tillegg til dette har vi gjennomgående aktiviteter hele tiden som publikum kan benytte seg av:
-    Vår egen lille stolpejakt – her skal du samle bokstaver på hver stolpe. Kart får du i resepsjonen
-    Natursti på Prestøya – kart får du i resepsjonen
-    Aktivitetssti for de minste ved lekeområdene ute – ark får du i resepsjonen
-    Åpent bekkeverksted – lek og lær med vannet
-    Åpne koier med informasjon på Prestøya
-    Biene har flyttet inn. Se og lær mer om bienes liv