Program 19. juli - 25. juli 2021

Mandag 19.7 – tirsdag 20.7

Prestøya:
-    Prøv fiskelykken
-    Grav din egen mark
-    Lær om fiskens sanser

Klokkegårdshaugen:
-     Tur med gråtass (fra kl. 12.00 - 16.00)


Onsdag 21.7 – fredag 23.7

Klokkegårdshaugen:
-    Spikking
-    Tur med gråtass
-    Prøv balanseline


Lørdag 24.7 og søndag 25.7

Prestøya:
-    Fiske i fiskedammen
-    Grav din egen mark
-    Lær om fiskens liv
-    Bunndyrundersøkelser

I tillegg til dette har vi gjennomgående aktiviteter hele tiden som publikum kan benytte seg av:
-    Stolpejakt – vi har kart i resepsjonen
-    Natursti på Prestøya – kart får du i resepsjonen
-    Aktivitetssti for de minste ved lekeområdene ute 
-    Åpent bekkeverksted – lek og lær med vannet
-    Skattejakt inne på museet – ark får du i resepsjonen
-    Åpne koier med informasjon på Prestøya
-    Biene har flyttet inn. Se og lær mer om bienes liv
-    Utstilling i kunstgalleriet

Utstillinger utendørs:
-    Vedlikehold av skogbruksredskaper
-    Koieinteriør i koiedalen
-    Informasjon om tjærebrenning og skigardsbygging
-    Med kamera som våpen

Vi tar forbehold om endringer!