Hopp til hovedinnhold

Fagseminar – Velkommen til åpning av Besøkssenter skog

På verdens skogdag den 21. mars markerer vi åpningen av Skogsenteret på Norsk skogmuseum.

Dette skjer i form av et fagseminar der du blant andre treffer Anne Sverdrup-Thygeson fra NMBU, Ken Olaf Storaunet fra NIBIO, Christian Steel fra SABIMA og Gudmund Nordtun fra Glommen Mjøsen Skog. I tillegg kommer Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og ordfører Lillian Skjærvik. Kari Toft er konferansier og panelsamtaleleder. Foredragstitler og program for dagen finner du lengre ned på siden. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Programmet starter klokka 11.30, og det serveres enkel lunsj.

Program

Program
11.00-11.30 Ankomst og registrering for seminar-deltagere
11.30-12.20 Stående lunsj og felles seanse i Sentralhallen
12.20-12.25 Velkommen – Stig Hoseth, direktør Norsk skogmuseum
12.25-12.35 Regjeringens satsning på skog – Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver Klima - og miljødepartementet
12.35-12.45 Besøkssenterordningen – Kim Daniel Hansen, seniorrådgiver Miljødirektoratet
12.45-13.00 Presentasjon av Skogsenteret – Sigrun Skjelseth, daglig leder Besøkssenter skog
13.00-13.10 Etablering av Skogsenteret - kommunen og regionen – Lillian Skjærvik, ordfører Elverum kommune
13.10-13.20 Pause
13.20-13.50 Skogens betydning - en kunnskapsstatus – Anne Sverdrup-Thygeson, professor NMBU
13.50-14.10 Skogens utvikling i et historisk perspektiv – framtida? – Ken Olaf Storaunet, seniorforsker NIBIO
14.15-14.35 Hvordan kombinere naturkrise i skogen med hogst? – Christian Steel, generalsekretær SABIMA
14.35-14.55 Skogen trenger ikke mennesker, men mennesker trenger skogen – Gudmund Nordtun, administrerende direktør Glommen Mjøsen Skog
14.55-15.15 Pause m/mat
15.15-15.30 Hva gjør skognæringen for å drive bærekraftig – Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef Norskog
15.30-15.50 Frivillig vern av skog - forvaltningens samarbeid med skognæringen – Gunnar Kjærstad, fagdirektør Miljødirektoratet
15.50-16.10 Naturvernorganisasjoner med felles skogprosjekt: «Skogen – mer enn bare trær» – WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og ungdom
16.10-16.45 Panel-samtale ledet av Kari Toft – Paneldeltakere: Anne Sverdrup-Thygeson, Ken Olaf Storaunet, Christian Steel, Gudmund Nordtun
Logo besøkssenter skog, sort hvit

Daglig leder: Sigrun Skjelseth 

Tlf. +47 93846274

E-post: Sigrun Skjelseth

www.skogmus.no
Norsk skogmuseum
Solørvegen 151, Elverum