Kampen om Alta

Lær mer om vannkraftutbyggingen som skapte stor debatt og engasjement på 70-tallet. Var «Altasaken» gjennomslaget for miljøsaken i Norge? Markerte den slutten for «kraftsosialistene» som bygget landet etter krigen?

 • Vandreutstillingen «Kampen om Alta» i NVE-huset i Oslo.
  1/1
  Vandreutstillingen «Kampen om Alta» i NVE-huset i Oslo. Stig Storheil /NVE

Vandreutstillingen «Kampen om Alta» er på Norsk skogmuseum i tidsperioden 5. november til 20. april 2019. Utstillingen er et samarbeid mellom Anno Norsk skogmuseum, Kraftmuseet og NVE. 

Utstillingen gir grobunn for ettertanke. To ståsted – kraft til folket eller vern av mektig natur?

Utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget er en av de kraftutbyggingene som har fått størst oppmerksomhet politisk, og i samfunnsdebatten i Norge. Kampen om Alta pågikk over en lang periode, fra planleggingen startet i 1968 til kraftverket stod ferdig i 1987.

En sentral del av utstillingen er den tilhørende nettutstillingen.

Nettutstillingen «Kampen om Alta» gir et innblikk i Altasaken og de dilemmaer man står overfor ved kraftutbygginger. I tillegg til historier fra sentrale skikkelser i den mest debatterte vannkraftutbyggingen i Norge, kan du dukke ned i dokumenter, kunst, og besøke sentrale steder i utbyggingen.

 • Kampen om Alta pågikk over en lang periode, fra planleggingen startet i 1968 til kraftverket stod ferdig i 1987.
  Kampen om Alta pågikk over en lang periode, fra planleggingen startet i 1968 til kraftverket stod ferdig i 1987. Bård Løken

NVEs egne arkiv og ansatte er sentrale kilder.

I tillegg har vi intervjuet «tidsvitner» fra ulike ståsted og posisjoner og dykket ned i ulike arkiver som Folkeaksjonens arkiv på Alta Museum og arkivet etter politiaksjonen på Justismuseet. Vi vil understreke at dette ikke er forskning eller en omfattende utstilling og presentasjon. Vi løfter frem smakebiter fra arkiv og kilder som ikke er vist før og forsøker å nyansere og utdype en del av norsk vassdrags- og energihistorie.

Mer strøm til folket eller vern av naturen?

Mye er blitt sagt, skrevet og formidlet om Altasaken og konfliktene mellom demonstranter, urfolk og utbyggere. Ulike miljøer og grupperinger har fortalt sin historie. Den samiske rettighetskampen var avgjørende for hvilken kraft saken fikk. Dette perspektivet er med i utstillingen, men ikke vårt hovedfokus. Vi ønsker er å belyse saken ut fra to hovedperspektiv behov for strøm og vern av naturen. Vi fokuserer på sentrale konfliktlinjer, på de ulike aktørene og konsekvenser. Vi stiller også spørsmål ved forvaltningen og NVEs rolle.

 • En nettutstilling i samarbeid med NVEs museumsordning.
  1/1