"Siste sluttrensk på Glenntangen lense". Fotografier av Hans Hamid Rasmussen

Utstillingen åpner 20. juni og varer til og med 4. oktober

Utstillingen vises i 2. etasje. 

Sommeren 1985 deltok Hans Hamid Rasmussen på «sluttrensken» i Glomma mellom Elverum og Bingsfossen i Sørumsand. Han arbeidet også ved lensene i Fetsund og Glennetangen og på tømmermottaket iSarpsborg. Rasmussen var da 20 år gammel og hadde med et kamera som han brukte til å dokumentere det siste kapitlet i tømmerfløtingens omfangsrike historie i Norges lengste elv.

Dedokumentariske fotografiene er unike i og med at de følger arbeidet med fløterens blikk. Hans Hamid Rasmussen har senere utdannet seg og virker som billedkunstner på internasjonalt nivå.


  • Sluttrensk i Glomma (Foto/Photo)
    1/1
    Hans Hamid Rasmussen