Midlertidige utstillinger

Besøk vår midlertidige utstillinger. Antall og temaer varierer gjennom året. Helt fra store utstillinger og mindre temautstillinger hvor alle er knyttet til museets tematikk.

Det fleste er å finne i museets 2. etasje.