Midlertidige utstillinger

Besøk vår midlertidige utstillinger. Antall og temaer varierer gjennom året. Helt fra store utstillinger og mindre temautstillinger hvor alle er knyttet til museets tematikk.

Noen av utstillingene har museet produsert selv og andre er innleide. Det fleste er å finne i museets 2. etasje.