"Tid for trær". Maleri, monotypi og collage av Gro Hege Bergan

6. juni - 26. juli 2020

Åpning av kunstutstilling 6. juni kl. 14.00

Under åpningsarrangementet kan du møte kunstneren. Det vil også være et musikalsk innslag og bli servert lette forfriskninger. Velkommen!

"Tid for trær". Maleri, monotypi og collage av Gro Hege Bergan

«Trær som flimrer forbi og de intenst gulorangesnittflatene på en stabel tømmerstokker, sett fra barnesetet på en sykkel, erden første naturopplevelsen jeg er i stand til å huske.» Gro Hege Bergan borved Østmarka og har utsikt til skiftende årstider. Hun inspireres av naturenshyppige scenskift når hun går langs Alnaelva på vei til atelieret, eller venterpå bussen ved et skogholt. Bildene hennes blir stadig mer avfolket, men rommerlyse løvtrær, mørke graner – og hus som snart er borte for alltid.


  • Furuskog
    1/1
    Foto: Gro Hege Bergan

Utstillingen er åpen hver dag. Det er fri inngang til galleriet.