<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Kampen om Alta

Mer strøm til folket eller vern av mektig natur!
Se vandreutstillingen om Norges mest omdiskuterte vannkraftutbygging.

Vandreutstillingen «Kampen om Alta» i NVE-huset i Oslo. (Foto/Photo)

Hva var egentlig Alta-saken?

En kamp mellom to verdenssyn – mellom de som skulle bygge landet med vannkraft og de som ville verne naturen for fremtiden.

En utbygging i Nord-Europas største canyon, i en av Europas beste lakseelver og midt i den samiske befolkningens kjerneområde.

En kamp hvor sivil ulydighet ble tatt i bruk av folket og hvor staten satte inn 600 politi mot demonstrantene i Alta.

En sak som førte til bygging av Altakraftverk med Norges høyeste hvelvdam.

En kamp som førte til økt bevissthet om miljøkonsekvenser ved kraftutbygginger og til økte rettigheter for den samiske urbefolkningen i ettertiden.