<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Jernvinna

Kunnskapen om å blestre jern i utmark kom til våre områder for omtrent 2300 år siden. Råmateriale ble for det meste funnet i myra og ble derfor kalt myrmalm. Kunsten å brenne jern av myrmalm ble praktisert i over 2000 år, men på begynnelsen av 1800-tallet ebbet jernvinna ut.

  • Jernblestring (Foto/Photo)
    1/1
    Blestring av jern på Norsk Skogmuseum OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum

Ole Evenstad fra Stor-Elvdal ga i 1782 ut et skrift om myrmalm og måten å lage jern på. Dette skriftet med tegninger og nøyaktigbeskrivelse av bruken er bakgrunnen for blestringsanlegget på Norsk Skogmuseum.

Hvert år i begynnelsen av september får skoleelever være med på malmhenting og jernblestring under temadagen «Fra malm til myra til stål i smia». Under De Nordiske Jakt- og Fiskedager i august kan du også få oppleve denne gamle kunsten.

  • Røsting av myrmalm under De nordiske jakt- og fiskedager 2014. (Foto/Photo)
    1/1
    Røsting av myrmalm i forbindelse med jernblesting under De nordiske jakt- og fiskedager 2014. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum