Foredrag under De nordiske jakt- og fiskedagene

Det er mye spennende du kan få nye kunnskaper om under jakt- og fiskedagene. Vi har mange interessante foredrag det er vel verdt å få med seg.

Torsdag

12.00: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

13.30: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

14.00: Miniforedrag om feller og fangst ved Jens Petter Halberg - Jakt- og fisketorget

14.45: Kjenn ditt bytte! Artskunnskap for småviltjegere ved Bjørn Olav Tveit - Auditoriet

16.00: Rovdyrkulturen – folketro og historikk før og nå ved Bjørn Henrik Stavdal Johansen - Auditoriet

Fredag

12.00: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

12.00: Vildsvin – hot eller möjlighet? Vil vi ha dom og har vi något val? ved Daniel Ligné - Auditoriet  (Les mer her)

13.00: Villsvinforvaltningen i Østfold ved Åsmund Fjellbakk - Auditoriet  (Les mer her)

14.00: Artsobservasjoner – bli med på Norges største kunnskapsdugnad! ved Kristoffer Bøhn - Auditoriet

15.00: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

15.00: Skrantesjuke og sanering av 2000 villrein i Nordfjella ved Pål Prestrud - Auditoriet

16.00: Laks i Trysilelva ved Atle Rustadbakken - Auditoriet

Lørdag

12.00: Tjue år med jaktopplevelser i inn- og utland ved Morten Brekke - Auditoriet

13.30: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

14.00: Jakten på harejaktens evige glæde ved Jon Barikmo - Auditoriet

15.00: Viltkamera i viltforskningen ved John Odden - Auditoriet

15.00: Miniforedrag om harejakt - feltbehandling og flåing av hare ved Jon Barikmo - Jakt- og fisketorget

16.00: Det enkle friluftsliv ved "Tursøstrene" Stine og Hege Schultz Heireng - Auditoriet

Søndag

10.30: Kjenn ditt bytte! Artskunnskap for småviltjegere ved Bjørn Olav Tveit - Auditoriet

11.30: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

12.00: Tjue år med jaktopplevelser i inn- og utland ved Morten Brekke - Auditoriet

12.30: Er det for billig å kaste mat? ved Frank Kjerland i Lærlingekompaniet - Amfiet

12.30: Miniforedrag om feller og fangst ved Jens Petter Halberg - Jakt- og fisketorget

13.00: Mat fra skogen ved Kirsten Winge - Auditoriet

13.00: Hvordan sette opp jaktkniven? Foredrag og demonstrasjon - Jakt- og fisketorget

14.30: Storørret i Norge – status, trusler og tiltak ved Jon Museth - Auditoriet

Foredragsprogram Innlandsfisketorget - Prestøya

Fredag

11.00: Tore Rydgren - Hva gjør en sportsfiskeguide?

12.00: Roy Peistorpet - Praktisk fluefiske

13.00: Jon Museth/NINA - Storørret i Norge - status, trusler og tiltak

14.00: Olav Berge/INN-Campus Evenstad - Kultivering av fiskevann; hvorfor og hvordan

15.00: Knut Johan Ruud - Friluftsliv, fluefiske og familie - fullstendig fiasko eller fortreffelig?

16.00: Lars Midttun/NVE - Fiskepassasjer forbi vannkraftverk

16.30: Carsten Stig Jensen/NVE - Miljøforbedrende tiltak i regulerte vassdrag


Lørdag

11.00: Tore Rydgren - Hva gjør en sportsfiskeguide?

12.00: Rune Johansen - Fang og slipp - fornuftig forvaltning eller umoralsk dyreplageri?

13.00: Kristoffer Bøhn/Sabima - Artsobservasjoner - DU kan bidra med viktig kunnskap om fisk i Norge

14.00: Karina Hauge Johansen/Hedmark kunnskapspark - Røyeoppdrett i innlandet

15.00: Ole-Håkon Heier - Sportsfiske etter alle arter - fra Agder i sør til Svalbard i nord

16.00: Arne Linløkken - Elvemusling - en perle i Hedmark

17.00:Roy Peistorpet - Praktisk fluefiske