<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

INFORMATION

Fra De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum 2016. Arrangementet ble avviklet i perioden 11.-14. august, med lørdag 13. som den største besøksdagene. Da var det hele 13 655 personer som løste billett til jakt- og fiskedagene (43 prosent av arrangementets totalbesøk), og følgelig var det mange som vandret mellom teltene og buene til de 220 utstillerne. Fotografiet er tatt på det såkalte frilandsområdet – grassletta øst for kokkergarden Fossum – der mange av de kommersielle utstillerne hadde tilhold. (Foto/Photo)

OPENING HOURS

Besøkende under De nordiske jakt- og fiskedager 2015. (Foto/Photo)

INVITATION AND REGISTRATION EXHIBITORS

Fra «Elverumsutstillingen» under de Nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum 13. august 2016. Bildet viser en hundeeier som løp lags ytterkanten av en av de runde banene som var markert på grassletta sentralt på Prestøya, slik at dommerne skulle få se den engelske setterens bevegelsesmønster. Elverumsutstillingen er Norges største hundeutstilling, i 2016 med cirka 840 påmeldte hunder. (Foto/Photo)

THE ELVERUM EXHIBITION

Erik Burud fra Elverum tilbereder varmrøykt røye under De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum i august 2018. Varmrøyking er en tilberedningsmåte for fisk på linje med koking og steking. Den forholdsvis svale og kortvarige røykinga har begrenset effekt, og varmrøykt fisk har følgelig ikke like lang holdbarhet som kaldrøykt. Nytilberedt varmrøykt fisk er imidlertid delikat og velsmakende. Varmrøykingsanlegg lages gjerne på en bakkekam, med en forholdsvis kort røykkanal fra et punkt nede i bakkeskråningen opp mot ei tønne eller kasse, der fisken henges eller legges, og hvor røyken samles. Ved Skogmuseets røykeanlegg på Prestøya er det et kasseformet røykkammer med skuffer eller brett med nettingbotn, som fisken legges på. Kassa dekkes med et strieklede. Etter innledende fyring med ved, som etterlater seg glør i den nedre delen av røykkanalen, fyres det blant annet med einerbar, som gir fin røyk. Temperaturen inne i røykekammeret bør være mellom 60 og 80 grader. Det tar fra 45 minutter til to timer å få fisken serveringsklar, avhengig av fiskens størrelse, fyringa og av hvilket smakspreg som ønskes. I bakgrunnen ser vi Håkon Grindal. Røyking av fisk. (Foto/Photo)

FOOD SERVING

Kart over området De nordiske jakt- og fiskedagene (Foto/Photo)

MAP OF THE EXHIBITION AREA

En del av bilene som sto på Norsk Skogbruksmuseums parkeringsplass mot Solørvegen i Elverum da museet arrangerte Jaktens og fiskets dag i 1967. Arrangementet ble avviklet lørdag 5. og søndag 6. august, som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Skogbruksmuseum og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Programmet var todelt. Den første dagen var det hovedvekt på fisketematikk, blant annet verdensmestrene i kasting med slukstang, men også åpning av det som ble kalt «landsutstillingen av gevirer». Søndagen var først og fremst jaktens dag, med hovedvekt på elgjakt. Programmet for denne dagen omfattet blant annet en elghundutstilling, leirdueskyting og orienteringer om elghundens jaktegenskaper og viltsporing. Hvilken av de to dagene dette fotografiet ble tatt vet vi ikke, men trengselen på parkeringsplassen understreker vel at arrangementet var en publikumssuksess. I forgrunnen til høyre en Ford Anglia, en britisk Ford-modell som var populær i 1960-åra. (Foto/Photo)

TRANSPORT AND PARKING

 (Foto/Photo)

ACCOMMODATION