<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Kunstutstillingen «Natural Grids» av Elisabeth Jarstø

I perioden 20. januar til 2. april vises en kunstinstallasjon inspirert av natur i galleriet.

Elisabeth Jarstø er inspirert av urskog og urformer og tar opp tematikker som naturens mystikk, forfall og vekstprosesser. Kontrasten i det permanente, men samtidig ukontrollerbare i naturen, kan sees i sammenheng med samtidens urbane kultur og menneskets inngrep. Installasjonen består av skulpturelle objekter, tegninger, video og lyd. Underliggende tilstede er naturens kraft og vårt forhold til natur og kultur i samtiden.

  • Skulpturelt objekt vist i utstilling. (Foto/Photo)
    1/1
    Installasjon. Elisabeth Jarstø