<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Brannvakttårnet

Gjennom å oppdage, varsle og bekjempe branner har brannvakttårn med sine brannvoktere spilt en viktig rolle i skogforvaltningen.

  • Brannvakttårnet (Foto/Photo)
    Brannvakttårnet på Norsk Skogmuseum Ingvild Herberg/ Norsk Skogmuseum

På Norsk Skogmuseum kan en kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet i Rømskog oppleves. Vaktrommet er rekonstruert slik det var i 1976. Øverst er det et utsiktstårnet som rager 12 meter over bakken. På bakkenivå er det laget et utstilling som formidler historien til brannvakttårnene og brannvernberedskapen.

En stor takk  til våre sponsorer som muliggjorde oppføringen av brannvakttårnet.

Kilder og referanser

Sponsorer

  • Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidige
  • Moelven ASA
  • Jotun