Hopp til hovedinnhold
  • Logo besøkssenter skog, sort hvit
    1/1

Første og eneste i sitt slag

Besøkssenter skog Elverum det første og eneste i sitt slag, og siste skudd på stammen av Miljørdirektoratets autoriserte informasjons- og aktivitetsarenaer. Vi er strålende fornøyd med at autorisasjonen ble gitt til oss, og gleder oss til å ta fatt på oppdraget. Miljødirektoratet legger vekt på at Besøkssenter skog skal skape bevissthet om skogens mange verdier, og forståelse for behovet for skogvern og en bærekraftig skogforvaltning. Sentralt står skogvern, skogen som økosystem, økosystemtjenester knyttet til skog og skogens klimabidrag, inkludert skogens rolle for klimatilpasning. Presentasjon av skogens opplevelsesverdier og stimulere til friluftsliv er også en del av oppgaven. 

Arbeidet med utviklingen av senteret er nå i gang. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til besøkssenter skog, på Norsk skogmuseum!