Hopp til hovedinnhold
  • Skoglig bakgrunn med besøkssenter skog logo oppå
    1/1

Velkommen inn i skogen!

Skogen er stedet for artsmangfold, opplevelse, høsting og skogbruk. Skogen forebygger global oppvarming, flom og ras. Bærekraftig skogforvaltning er derfor viktig, men ikke konfliktfri. Skogsenteret vil ta deg med inn i skogen og åpne for dialog om skogens verdier og framtiden.

Arbeidet med utviklingen av senteret er nå i gang. Ny nettside vil bli etablert snart. 

Logo besøkssenter skog, sort hvit

Daglig leder: Sigrun Skjelseth 

Tlf. +47 93846274
E-post: Sigrun Skjelseth
E-post: post@skogsenter.no

www.skogmus.no
Norsk skogmuseum
Solørvegen 151, Elverum


Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2