Vinterbilde fra Storgata i Elverum i Hedmark, antakelig tatt en kveld like før jul i 1968.  Fotografiet er tatt fra tårnet i rådhuset, nordover tettstedets hovedgate, som på dette tidspunktet lå «badet» i lys fra gatelykter og bygninger, med noen få parkerte biler langs fortauskantene, men ellers helt uten trafikk.  Det sto ei julegran i krysset mellom Storgata og St. Olavs gate, og Storgata var prydet med ranker av gran, ispedd lyspunkter, som hang på tvers av gateløpet.  Med unntak av Smedstua eller Bekk, det trefløyete trehuset som sto vis a vis St. Olavs gates møte med Storgata, var bebyggelsen langs gateløpet preget av funkispreget bebyggelse, reist åra etter 2. verdenskrig, som en konsekvens av at kommunesenteret i Elverum ble bomberammet i forbindelse med den tyske okkupasjonen i 1940. (Foto/Photo)

Adventskalender 🎄

Vi åpner en ny luke i vår adventskalender hver dag fram til jul! 

Åpningstider

Åpent alle dager 
kl. 10–16

"Skogplantning ved skolebarn." (Foto/Photo)

Den menneskeskapte skogen

Ny bok om Norges skoghistorie gjennom 300 år ført i pennen av museumskonservator Bjørn Bækkelund

Det fantastiske treet med celleveggen i bakgrunnen  14/1 2016 (Foto/Photo)

Våre utstillinger

Bueskyting under Skog og Vann på Norsk Skogmuseum 9/6 2016 (Foto/Photo)

Våre skoletilbud

Biriåsløp (Foto/Photo)

Kunstgalleriet

"Langsomhetens kunnskap" er en utstilling med
grafikk, tegning og maleri av Ida Løkken

 (Foto/Photo)

Konferanse eller selskap?

Se våre flotte lokaler! 
Maten leveres av spisestedet Forstmann

 (Foto/Photo)

Smakfulle måltid med Glommautsikt

Våpen fra 1500-tallet (Foto/Photo)

Våre samlinger

Søk etter gjenstander og foto på Digitalt museum