99/9 Vestervik

Løvsagarbeider og kunstnerbok av Randi Annie Strand i museets 2. etasje fra 9. november til 1. februar 2020.

  •  (Foto/Photo)

Regnskapsbilag fra småbruket kunstneren vokste opp på, utgjør den visuelle og fortellende bærebjelken i utstillingen. Kvitteringene forteller på en personlig måte om hverdag og virkelighet i utkant-Norge. Tekstene i boka stiller spørsmål ved utviklingen i landbruket, og hvordan vi ivaretar kunnskap, natur og lokale ressurser.

Materialet rammes inn av løvsagarbeider. I utstillingen blir dette gamle, tradisjonelle håndverket tatt opp igjen, og brukt på nye måter.