Vårens farlige eventyr

Tømmerfløting i elvene våre var eneste måten å frakte tømmer over store avstander på før veinett og tømmerbilene kom. På denne dagen er skoleelevene med på virkelig tømmerfløting. De slår tømmeret ut i åa vår og fløter tømmeret med fløterhake langs bredden helt ned til fløterdammen. Dagen inneholder også et blikk på hvordan fløterne organiserte seg for å hvile ute, eller i koia og gapahuk. I tillegg får elevene se en film fra fløtinga i elva Neta i 1963 og får en omvisning i fløteravdelingen.
Dato i 2017: 9. - 12. mai.

Målgruppe

Grunnskolen fra 4. trinn. Temadagen kan også være aktuell for videregående.

 • Fløting i Åsta, Åmot, ca 1900.
  Fløting i Åsta, Åmot, ca 1900. Norsk Skogmuseum

Temaopplegg med hovedvekt på den historiske transportmetoden tømmerfløting som var grunnlaget for mye av det norske skogbruket fra 1500-tallet og fram til 1985. Hovedmålet er at elevene skal få en praktisk innføring i et yrke som var viktig for samfunnet vårt praktisk talt fram til vår egen tid.

Mer om temadagen

Tverrelvfløting i Gammalåa på museumsområdet er en av de mest spennende temadager museet gjennomfører i løpet av året. Elevene er med på utislag, landrensk og spretting av dammen!

Dagen består av fem stasjoner:

 • Praktisk fløting med utislag og landrensk
 • Å kvile ute ved elva en vårdag ved nyingen
 • Lenser i elv og sjø, tømmermerking og sjøfløting
 • Fløterfilmen fra elva Neta hvor tømmervasen må sprenges
 • Samling ved fløterdammen, spretting av dammen og sluttrensk ut i Glomma


 • Demonstrasjon av tømmerfløting på Prestøya 16/5 2014
  Demonstrasjon av tømmerfløting for skoleelever i Gammelåa på Prestøya 16/5 2014 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum