Skoleavtale med Sparebanken Hedmark

Alle elever på 5. trinn i Hedmark fylke pluss Årnes kommune i Akershus får tilbud om gratis transport og inngang på Norsk Skogmuseum på utvalgte temaopplegg gjennom året. Tilbudet gjelder et besøk per elev. Norsk Skogmuseum tar seg av det praktiske.

Norsk Skogmuseum - varig verdier fra innlandets historie

Sparebanken i Hedmark har i en årrekke støttet Norsk Skogmuseums arbeid overfor grunnskolen. Sparebanken Hedmark ser det som viktig at barn får kjennskap til regionens historie. Det er ikke til å komme fra at det er skogen og de store utmarksområdene i Hedmark som har skapt store deler av våre verdier og vår identitet. Her er våre tilbud i 2017: 

  • Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016
    Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Alle temaoppleggene er tilpasset 5. trinn og har en unik kombinasjon av formidling og gjøring med flotte arenaer ute og inne.


  • Logo_SB1_Ostlandet_blaa_Skogmuseet.jpg