Skog og Vann

Norges største friluftslivsarrangement for grunnskolen med et mylder av aktiviteter og god plass til alle! Kanopadling, robåt, skyting med luftgevær og pil og bue, mat fra naturen, botanikk og økologi, lage bål, snekre fuglekasse, spikking, lage fløyte, fisking og ennå mer! I seks dager samarbeider vi med flere organisasjoner for å legge til rette for et vel av aktiviteter ute på vårt flotte uteområde ved Glommas bredd. De aller fleste aktiviteter er universelt utformet og alle kan finne sin "greie" i friluftslivet. Skogmuseets flotte utstillinger får elevene som bonus denne dagen!

Målgruppe

Grunnskolen fra 3. trinn

  • Skoleelever på rotur i Glomma under Skog og vann 2014
    Skoleelever på rotur i Glomma under Skog og vann 2014 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Norges største friluftslivsarrangement for grunnskolen

8. - 9. og 12.-15. juni 2017

Hver dag kl. 09.30 - 14.30

Pris per elev kr 60,-

Bli med på Norges beste og største friluftsarrangement for grunnskolen!

Det er Norsk Skogmuseum og Det norske Skogselskap som arrangerer Skog og Vann.

Her kan elevene shoppe blant 20 – 30 forskjellige uteaktiviteter hver dag. Alt foregår utendørs på museets naturskjønne områder i tilknytning til Glomma og Prestøya. Mer enn 4000 barn deltar årlig på Skog og Vann. Arrangementet støttes av Miljødirektoratet.

Sammen med flere nasjonale organisasjoner og lag gjennomfører Norsk Skogmuseum i 2017 Skog og Vann for grunnskolen for over 20 året på rad. Fokus rettes mot naturskole og uteskoleaktiviteter hvor positivt friluftsliv, naturforståelse og tradisjonell utmarksbruk er viktige stikkord. Målet med Skog og Vann er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter og synliggjøre mange organisasjoner som har friluftsliv på dagsorden.


  • Bunndyrundersøkelser på Prestøya under Skog og vann 2014
    Bunndyrundersøkelser på Prestøya under Skog og vann 2014 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Minileirskole

Flere skoler har tatt i bruk Skog og Vann som et alternativ til leirskoleopphold. Med overnatting i lavvo eller koie på museet og et todagers opphold blir Skog og Vann et rimelig, godt og sosialt alternativ til leirskole.

Skoleturuka

I juni er det tradisjon med skoletur. Skog og Vann er et pedagogisk opplegg med solid forankring i gjeldende læreplanverk. Arrangementet kan gi elever og lærere kunnskap, ideer og interesse for uteskoleaktiviteter som aktiviserers både under oppholdet og kanskje ennå sterkere senere.

Generelle opplysninger

Aktiviteter og demonstrasjoner foregår hovedsakelig utendørs.

Elevene og lærerne velger selv når, og hva som skal oppsøkes av tilbud.

Kø kan oppstå - prøv noe annet så lenge!

Tilbudet av aktiviteter kan variere noe fra dag til dag.

Alle grupper som har meldt sin ankomst får en orientering når de kommer

Klassens/gruppens egen lærer/leder har ansvaret for elevene under oppholdet.

NB! Egen dag for de yngste i skolen og de eldste i barnehagen. Tirsdag 7. juni!

Ta gjerne kontakt med Norsk Skogmuseum på epost booking.skogmuseet@annomuseum.no for mer informasjon.