Seksjon for natur- og kulturhistorie

Bjørn Bækkelund

Seksjonsleder/Konservator NMF

Elisabet Løvold

Utstillingsarkitekt

Rigmor Bye

Hovedbibliotekar

Elisabet Sveingar Amundsen

Konservator NMF

Christer Nilsson

Fagkonsulent

Ida Kristine Teien

Fagkonsulent