Program og innhold

Vi arbeider med programmet for De Nordiske Jakt- og Fiskedager 2017. Så snart dette er klart vil det bli lagt ut her. Mye nytt og spennende er på gang i tillegg til våre godt etablerte programposter.

Kart over arrangementsområdet

  • skogmus-dnjf-kart.png

1 Knivtorg | 2 Jakt- og fisketorg | 3 Mattorg | 4 Magasinhall | 5 Aktivitetsområde | 6 Utstillingshall | 7 Friland | 8 Håndverkstorg | 9 Kastedammen | 10  Pavilijongen | 11  Auditoriet | 12 Fiskedammen | 13 Brannvakttårn | 14 Botanisk hage | 15 Spisestedet Forstman | 16 Amfiet | 17 Skogbrukstunet | 18 Hundeutstilling (lørdag-søndag) |  19 Elveparken | 20 Museumsbygningen | 21 Innlandsfisketorg | 22 Kiwianisgrillen