Fotosamlingen

Norsk Skogmuseum har store fotosamlinger, men bare en del av den er digitalisert og tilgjengelig via Digitalt Museum. Er du på utkikk etter noe spesielt, så anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

  • Skogsarbeidere i koia. Ca. 1920-1932.
    Skogsarbeidere i koia. Norsk Skogmuseum / Johan Sønnik Andersen

I tillegg til de bildene fotografene og andre museumsansatte har tatt, har Norsk Skogmuseum overtatt fotoarkiver fra enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer med engasjement fra museets arbeidsfelt. Disse samlingene har varierende alder og omfang.

Av eksterne samlinger er det nærliggende å nevne Glomma fellesfløtingsforening, Direktoratet for statens skoger, Skogdirektoratet og Det norske skogselskap. Museet har også fine fotosamlinger fra forstmenn som Sønnik Andersen, Agnar Barth, Harald Gaalaas, Jørund Midttun, Ole Petter Moe, Julius Nygaard og Andreas Vevstad. Også en del gamle opptak etter fiskeriinspektør Hartvig Huitfeldt-Kaas er bevart. Dessuten har museet overtatt negativsamlinga etter presse- og naturfotografen Kjell Søgaard.

Hvordan bestille bilder?
Du kan enten bestille våre bilder gjennom Digitalt Museum eller direkte fra oss. Det er flott om din bestilling er så konkret som mulig. Vennligst beskriv hva bildet skal brukes til, hvilken bildestørrelse du ønsker og om du ønsker bildet printet på papir eller som digital fil. Etter at du har sendt inn din bestilling vil du motta en bekreftelse på at bestillingen er mottatt, samt få beskjed om hva bildet vil koste.

Vi hjelper deg gjerne også med bilder fra våre samlinger som vi ennå ikke har rukket å digitalisere. Send oss en beskrivelse av hva du er på jakt etter, så vil vi undersøke om motivet du leter er å finne i våre samlinger.

Kontakt oss gjerne per e-post: skogmus@annomuseum.no


Søk i samlingene