Seksjon for drift

Kjell-Magne Kaveldiget

Seksjonsleder/eiendomssjef

Eskild Midtlie

Driftsbetjent

Jan Ove Fuglebrenden

Fagarbeider

Bodil Grüven

Renholder

Gunhild Husa

Renholder