Bibliotek

  • Bøker fra biblioteket på Norsk Skogmuseum.
    Bøker fra biblioteket på Norsk Skogmuseum.. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Museets fagbibliotek

Biblioteket på Norsk Skogmuseum er et populært sted for å søke aktuell og historisk informasjon om fagområder som skog, utmark, jakt, fiske og treforedling. Her finner du litteratur om norsk kultur- og naturhistorie i vid forstand.

Vi svarer på spørsmål, og holder orden på 25 000 bøker, tidsskrifter, publikasjoner, rapporter, statistikk, dvd/video, og mye annet. Disse er søkbare i bibliotekets bokbase.


Kontakt oss

Fra 01.05.17 slutter vår bibliotekar på Norsk Skogmuseum. Biblioteket blir stengt inntil ny bibliotekar er på plass.

Henvendelser til biblioteket kan rettes til seksjonsleder Bjørn Bækkelund: Bjorn.Baekkelund@annomuseum.no  
Tlf: 909 43 421

Relevante lenker