Åpningstider

De Nordiske Jakt- og Fiskedagene 10. - 13. august 2017

Torsdag: 10.00 - 18.00

Fredag: 10.00 - 18.00

Lørdag: 09.00 - 18.00

Søndag: 10.00 - 18.00

Tradisjonsrike åpningstider

Vi får mange tilbakemeldinger på våre åpningstider, og alt tilsier at vi ved å ha arrangementet over fire dager, med godt tidsspenn, dekker mange ulike behov. Av publikumsundersøkelsene vi har kjørt de siste årene har vi også begynt å lære mer om hvem som kommer til oss, og hvor de reiser fra. Mange av våre publikummere velger å besøke oss mer enn en dag, for å få med seg mer av det fullspekkede programmet. 

Vi håper å kunne fortsette å tilby den enestående jakt- og fiskedagsatmosfæren, med en god blanding av tradisjon og nytenkning, i mange år fremover. Velkommen! 

  • Besøkende under De nordiske jakt- og fiskedager 2015.
    1/1
    Besøkende under De nordiske jakt- og fiskedager 2015. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum